Projektēšana

Elektrostacija ikvienam

Veicam aprēķinus jebkura lieluma saules elektrostacijām.

Saules elektrostacijas jauda var tikt aprēķināta pēc objekta elektroenerģijas patēriņa vai pēc noteiktas pasūtītājam nepieciešamās jaudas.

Aprēķinos ietilpst:

  • saules moduļu veids un skaits
  • invertora (-u) veids un skaits
  • stiprinājumu veids un skaits
  • monitoringa iekārta (pēc izvēles)
  • papildmateriāli (kabeļi, sadalnes, u.c.)
  • saražotais elektroenerģijas daudzums
  • izmaksas

Nepieciešamības gadījumā saskaņojam uzstādīšanu ar būvvaldi un visu komunikāciju valdītājiem.

Sagatavojam nepieciešamos dokumentus ražošanas atļaujas saņemšanai LR Ekinomikas Ministrijā un pieslēgšanai AS "Sadales tīkls"

Need a help? Contact Us